Çukurova ova üniversitesi kampüs montajından bazı kareler.